Akcie 2020

26 .2. – 11. 3. 2020

Nežná krása orchideí

Výstava návštevníkom ponúkne nahliadnutie do sveta orchideí a tiež už po druhý krát v histórii Botanickej záhrady aj do tajov nočných trópov. Sprievodnými akciami budú zaujímavé odborné semináre. Expozícia je nainštalovaná na cca 300 m2 v skleníkoch botanickej záhrady SPU Nitra.

 

28. 3. 2020

Svet plazov

Odborný seminár pre odbornú aj laickú verejnosť v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady.

 

25. 4. – 28. 4. 2020

Gardenia

Botanická záhrada SPU sa v roku 2020 zúčastní medzinárodnej výstavy Gardenia, ktorá sa bude konať na výstavisku Agrokomplex. V rámci účasti bude odprezentovaná expozícia Botanickej záhrady.

 

30. 4. – 3. 5. 2020

Flóra

Botanická záhrada SPU sa zúčastní výstavy FLÓRA, ktorá sa bude konať v priestoroch Incheba Bratislava. Prezentovaná bude expozícia BZ SPU.

 

1. 6. 2020

Deň detí vo Viváriu

Zábavné, tiež aj poučné a zaujímavé podujatie ku dňu detí pre deti a rodičov, miesto konania – Vivárium BZ SPU Nitra.

 

6.6. 2020

Víkend otvorených parkov a záhrad

Tento deň sa uskutoční vzdelávacie podujatie v spojení s dňom fascinácie rastlinami. Miesto konania- park botanickej záhrady SPU Nitra.

 

 

25. 6. – 28. 6. 2020

Svet fauny

Zaujímavá a jedinečná výstava predostrie úžasný svet rôznorodej a tajomnej fauny. Miestom, kde sa bude výstava konať, sú priestory skleníkov Botanickej záhrady SPU.

 

Júl 2020

Nitrianska letná univerzita

Vzdelávacie podujatie pre deti, ktoré v rámci aktivít časť programu absolvujú aj v botanickej záhrade. Garantom podujatia je SPU, UKF a Mesto Nitra.

 

20. 8. – 23. 8. 2020

Agrokomplex

Medzinárodná výstava s účasťou Botanickej záhrady SPU. Expozícia SPU a BZ SPU.

 

23. 9. – 4. 10. 2020

Farby a plody jesene

Tematická jesenná výstava s pestrou paletou farieb a plodov, ktorá sa bude konať v skleníkoch a fóliovníkoch Botanickej záhrady SPU (celková plocha 800m2). Súčasne v rámci výstavy budú pre odbornú a laickú verejnosť odprezentované zaujímavé odborné semináre v tomto roku venované vinohradníctvu. Výstava bude končiť Chilli víkendom.

 

23. 10. 2020

Tekvica fest

Obľúbená zábavná akcia pre deti a rodičov, ktorá sa pravidelne koná v parku Botanickej záhrady.

 

7. 11. 2020

Svet plazov

Odborný seminár venovaný plazom. Koná sa v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady.

 

25. 11. – 10. 12. 2020

Predvianočná nálada

Tradičná výstava vianočných dekorácií v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady SPU.