Biotop halofytného a mokraďného spoločenstva s fragmentom lužného lesa

Plocha vyčlenená pre založenie biotopov chránených a ohrozených rastlín regiónu Západné Slovensko - halofytného biotopu a mokraďného spoločenstva s fragmentom lužného lesa bola upravená a pripravená na vnášanie a výsadbu najmä vybraných ohrozených rastlinných druhov z pôvodných lokalít. Zatiaľ bolo vysadených na túto plochu 7 taxónov, ostatné sú založené a pripravené na introdukciu ex situ v priestoroch pestovateľskej škôlky BZ.