Deťom

Botanická záhrada SPU v Nitre ponúka našim najmenším navštíviť priestory vivária a okrasné skleníky. Venovať sa im budú zamestnanci BZ, ktorí im priblížia zaujímavosti o rastlinách a zvieratkách. Po prehliadke Botanickej záhrady si môžu oddýchnuť pri minizoo.

Sprievodcovskú službu pre park a okrasné skleníky je možné objednať v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h na tel.:
+421 37 641 4734, pani: Ing. Michaela Hrúzová, alebo e-mailom: michaela.becarova@gmail.com 

Sprievodcovskú službu pre vivárium je možné objednať v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h na tel.:
+421 37 641 4791, pán Ing. Róbert Kirchner, alebo e-mailom: robert.kirchner@uniag.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Botanická záhrada SPU v Nitre