Napísali o nás

Predvianočná nálada v botanickej záhrade. Vyčarí atmosféru, ponúka inšpiráciu

O svete korytnačiek

Projekt Botanické leto slávnostne otvorený

Vzácna wolémia v Botanickej záhrade SPU

V botanickej záhrade otvorili tradičnú jesennú výstavu

Svet korytnačiek v Botanickej záhrade

Návštevníkov Gardenie zaujala Botanická záhrada aj expozícia FZKI v OC Centro

Celoslovenské združenie botanických záhrad povedie Ing. Erika Mňahončáková, PhD.. 9.2.2018

Dostupné na webe: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/celoslovensk%C3%A9-zdru%C5%BEenie-botanick%C3%BDch-z%C3%A1hrad-povedie-ing-e-m%C5%88ahon%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-phd/

Na sneme Združenia  arborét a botanických záhrad Slovenska, ktorý sa konal 8. februára v Košiciach, bola za predsedníčku na nasledujúce funkčné obdobie vymenovaná Ing. Erika Mňahočnáková, PhD., riaditeľka Botanickej záhrady SPU v Nitre.

V Botanickej záhrade otvorili jedinečnú výstavu orchideí, 19.2.2018

dostupné na webe: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/za-orchideami-do-na%C5%A1ej-botanickej-z%C3%A1hrady/

Aj keď podľa kalendára i pohľadu z okna kraľuje ešte februárová zima, pri vstupe do skleníkov Botanickej záhrady našej univerzity sa návštevník ocitne akoby v inom svete. Vo svete tisícich farieb, tvarov a vôní. Odborníka aj laika očarí Nežná krása orchideí. Týmito slovami pozývajú zamestnanci botanickej záhrady  návštevníkov do svojich priestorov v areáli univerzity na výstavu, ktorá bude záujemcom k dispozícii každý deň od 19. februára do 11. marca tohto roku. Navyše, o pestovaní a využití orchideí vo floristike sa dozvedia viac na seminári, ktorý sa bude konať 21. februára.

V Botanickej záhrade SPU otvorili jedinečnú výstavu orchideí, 20.2.2018

dostupné na webe: https://tlacovespravy.sme.sk/c/20765066/v-botanickej-zahrade-spu-otvorili-jedinecnu-vystavu-orchidei.html#ixzz58ZRODkm1

Pri vstupe do skleníkov Botanickej záhrady SPU sa návštevník ocitne akoby v inom svete. Vo svete tisícich farieb, tvarov a vôní.