Index Seminum

Zo samostatných publikácií venovaných Botanickej záhrade a jej zbierkam sú každoročne vydávané Index seminum, ktoré sa rozposieľajú do 350 záhrad rôznych krajín sveta. Tým sa naša Botanická záhrada zapojila do siete výmeny semien Index seminum a v súčasnosti dostáva ponuky z botanických záhrad Európy, Ázie, Afriky, Severnej i Južnej Ameriky a Austrálie. Ďalej bol vydaný katalóg rastlín v zbierkach Botanickej záhrady pod názvom "Index plantarum" (2003), zborník "Kosatce kvitnúce v záhrade"( 2003). 
Výsledky vedecko - výskumnej práce sú publikované vo vedeckých a odborných časopisoch, v zborníkoch z vedeckých konferencií aj v dennej tlači.