Oddelenie ovocinárstva, vinohradníctva a zeleninárstva

Hlavnou činnosťou a poslanín oddelenia je starať sa o pomologické a ampelografické vzorkovnice, škôlkársku výrobu, prezentovanie pestovateľských systémov.
Celková výmera demonštračnej záhrady v BZ je 5,75 ha a na tejto ploche je zhromaždených 3361 rastlín a zastúpených 466 odrôd.