Oddelenie prevádzky a údržby

Práca oddelenia v zimných mesiacoch je zameraná na opravu strojov a mechanizmov. Od mesiaca marec náplň práce oddelenia spočíva v zabezpečení údržby vonkajšieho areálu, práci v parku a v sade.
Hlavný predmet činnosti spočíva v kosbe a predsejbovej príprave pôdy pre výsev a výsadbu zeleniny a drevín. V jesenných mesiacoch sa práca zameriava na jesenné práce v sade a záhrade - zber a zvoz zeleniny a ovocia, rozmetanie maštalného hnoja, oranie.
Pracovníci oddelenia spolupracujú s ostatnými oddeleniami pri realizácii výstav. Okrem toho celoročne zabezpečujú práce v ostatných oddeleniach.