Okrasná škôlka

Okrasná škôlka je pestovateľským zázemím pre introdukciu nových druhov, generatívne a vegetatívne rozmnožovanie drevín, jedno- a dvojročných druhov rastlín., prenosu regenerantov, získaných technikami mikropropagácie. Toto oddelenie pripravuje materiál pre výsadbu areálu SPU, výstavy(Agromplex, Gardenia) a aranžmány.