Osoby v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Riaditeľka: Ing. Mňahončáková Erika, PhD.

e-mail: erika.mnahoncakova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4735

 

Zástupca riaditeľa: Ing. Hrúzová Michaela

e-mail: michaela.hruzova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4734

 

Sekretariát: Ing. Ivana Tóthová

e-mail: ivana.tothova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4732

 

Ochrana a výživa rastlín: Ing. Ján Janči

 

Oddelenie dendrológie, systematiky rastlín a dekoratívnej flóry

Vedúci oddelenia:

Ing. Noemi Péterová

e-mail: noemipet.botan@gmail.com

tel: +421 37 641 4741

Pracovníci:

Bečárová Jiřina – pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4748

Bublová Mária – park

Ing. Čepček Peter – park, kontakt: +421 37 641 4729, peter.cepcek@gmail.com

Ďurická Jana – pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4733

Fančovič Bohuš – pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4740

Michal Tomko - e-mail: misoluzula@gmail.com 

Jana Fančovičová - upratovačka

 

Oddelenie skleníkových kultúr a biotechnológií

Vedúci oddelenia:

Ing. Záhorská Margita

e-mail: margita.zahorska@gmail.com 

tel: +421 37 641 4743

Pracovníci:

Bačinská Alena – laboratórium

Ing. Elka Kóňová, PhD.  – okrasné skleníky, kontakt: +421 37 641 4738

 

Oddelenie ovocinárstva, vinohradníctva a zeleninárstva

Vedúci oddelenia:

Ing. Janči Ján

e-mail: janaquila@gmail.com

tel.: +421 37 641 4739

Pracovníci:        

Chňapek Peter

Bosák Roman

Ing. Bujková Martina – ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 4741

Bibeňová Helena – zeleninárstvo, kontakt: +421 37 641 4780

Ing. Haver Anton – ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 4772

Vodný Štefan – ovocinárstvo

Ing. Kuruc Radoslav - ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 4736

 

Vivárium

Vedúci oddelenia:

Ing. Kirchner Róbert

e-mail: robert.kirchner@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4791

Pracovníci

Horvát František, Ing. - e-mail: frantisek.horvat@uniag.sk