Smallgrants program www.visegradfund.org

tl_files/bz/Galleries/oznamy/logo1.pngtl_files/bz/Galleries/oznamy/logo2.pngtl_files/bz/Galleries/oznamy/logo3.png

Názov projektu:

Biodiverzita po nehode v Černobyle

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je posúdenie vplyvu radiácie po 30 rokoch od nehody v atómovej elektrárni v Černobyle na genetické, biologické, morfologické, biochemické, mikrobiologické zmeny na rastlinných a živočíšnych organizmoch rozšírených v populáciách, ekosystémoch a agrosystémoch v oblastiach v okolí ohniska nehody s následným dopadom na zdravie a životné prostredie obyvateľov. Posúdenie vplyvu radiácie sa zabezpečí sústredením doterajších poznatkov zo štúdia danej problematiky z výskumných pracovísk a iných inštitúcií Ukrajiny a z okolitých krajín spracovaných vo forme zborníka vedeckých prác. Zborník bude využitý ako základný dokument pre pracovné stretnutie expertov na Ukrajine z rôznych oblastí. Cieľom rozpravy bude potenciálna príprava spoločného projektu z danej problematiky.

Biodiversity after the Chernobyl accident

Short description of the project

The main goal of this project is to evaluate the radiation effects on the genetic, biological, morphological, biochemical and microbiological changes of the plant and animal organisms, their occurrence in the populations, eco-systems and agro-systems in the localities around the disaster centre including their consecutive effects on the health and the environment of there livingcitizens. The radiation evaluation will be achieved by collection of data available at several research institutes of the Ukraine and those gained in the neighbour countries. These data will be elaborated in the form of scientific works and published in a collective review. This review will be uded as a basic document at the expert meeting organized on Ukraine, where will be negotiated the elaboration of the potential collaborative project.

 

Žiadateľ projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko

Slovak University of Agriculture in Nitra

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Ing. Erika Mňahončáková, PhD.

www.bz.uniag.sk

erika.mnahoncakova@uniag.sk

 

Partneri projektu

Partner 1

Arboretum i Zaklad Fizjografii w Bolestraszycach

Skr. poczt.471, Bolestraszyce, Przemyśl, 37-700, Poland

Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce

Dr. Narcyz Piórecki

www.bolestraszyce.com

arboretum@poczta.onet.pl

 

Partner 2

Záhradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Valtická 337, Lednice, 691 44, Czech Republic

Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno

Prof.RNDr. Ladislav Havel, CSc.

www.zf.mendelu.cz

info@zf.mendelu.cz

 

Partner 3

Natsionalnyi botanichnyi sad im. M.M.Hryshka

Timiryazevska Str. 1, Kyiv, 01014 Ukraine

M.M.Gryshko National Botanical Garden of NAS

of Ukraine

Prof. Nataliya Zaimenko

www.nbg.kiev.ua

nbg@nbg.kiev.ua

 

Partner 4

Uzhhorod National University, Ukraine

Narodna Square 3, Uzhhorod, 88000, Ukraine

Uzhhorod National University

Volodymyr Smolanka

www.uzhnu.edu.ua

official@uzhnu.edu.ua