Úsek skleníkových kultúr a biotechnológií

Oddelenie má bohatú zbierku rastlín, ktoré využíva aj na ukážky možností ich využitia v obytných a kancelárskych priestoroch, v oddychových zónach technických prevádzok, v spoločenských zariadeniach, na výstavách, pri slávnostnom aranžovaní priestoru, v zimných záhradách a pod.. Propaguje a demonštruje možnosti využitia rastlín pre premenlivosť a stvárňovanie priestoru, zlepšovania jeho estetických a zdravotných vlastností.
Oddelenie zabezpečuje aranžovanie priestorov pre slávnostné príležitosti (promócie, konferencie, sympózia, slávnostné zasadnutia vedeckej rady apod.), výstavy, predajné výstavy a pod.
V rámci zberových expedícií v Ekvádore, v Peru a v Nikarague, boli získané cenné exempláre do zbierky rastlín z čeľade Piperaceae, Moraceae, Orchidaceae, Begoniaceae, Araceae, Bromeliaceae., Arecaceae.
Rozmnožovaním a predajom žiadaných druhov rastlín značne prispieva aj do plnenia plánu hospodárskej činnosti. BZ obhospodaruje 1700m2 skleníkovej plochy. V týchto priestoroch sa pestujú rastliny so špecifickými nárokmi na podmienky prostredia, najmä teploty a vlhkosti.