Vivárium

Vivárium je multifunkčné zariadenie Botanickej záhrady, ktoré bolo slávnostne otvorené dňa 3.10.2001 a prioritne slúži pre účely ochrany ohrozených druhov živočíchov. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí hlavne edukačná činnosť všetkých stupňov škôl a širokej verejnosti, zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti, poradenská činnosť.

Univerzitné vivárium SPU ako prvá organizačná jednotka na Slovensku aktívne implementuje právne predpisy na úseku ochrany živočíchov do svojej činnosti. Štátne kontrolné orgány nás prezentujú navonok ako vzorové pracovisko v rámci EU. Vo Viváriu sú pre chov plazov v podmienkach "animalwelfare" vytvorené optimálne podmienky v súlade s požiadavkami EU. Zariadenie spĺňa všetky právne predpisy a podmienky na chov ohrozených druhov živočíchov a taktiež na chov nebezpečných druhov živočíchov podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov 143/2012.

Vivárium pozostáva z expozičnej miestnosti, karanténnej miestnosti A a B, chovne kŕmneho hmyzu a chovne laboratórnych zvierat. Počas prehliadky expozičnej miestnosti návštevníci môžu nie len vidieť druhy, ktoré sú antropogénnou činnosťou na pokraji existencie, ale môžu sa aj dozvedieť zaujímavé informácie o chovaných exemplároch ako aj iné zaujímavosti zo sveta zvierat.

Otváracia doba pre verejnosť, cenník poplatkov, návštevný poriadok ako aj ostatné bližšie informácie nájdete okrem našej stránky aj na www.vivarium.estranky.sk.