Vzorkovnica vodných a močiarnych druhov rastlín

... je v štádiu rozpracovaných terénnych úprav. Táto činnosť značne závisí aj na charaktere počasia, ktoré nám zatial nedovolilo ukončiť práce.
Vzorkovnica bude prezentovať spektrum autochtónnych aj alochtónnych druhov pestovateľných v našich klimatických podmienkach využiteľných v záhradnej tvorbe a krajinnej tvorbe - napr. revitalizácia vodných tokov. Úprava bude komponovaná na základe princípov záhradnej tvorby a bude miestom pre praktickú vyuku najmä predmetov využitia a poznávania okrasných rastlín, botaniky a ekológie rastlín. Zároveň bude táto výsadba atraktívna aj pre laických návštevníkov botanickej záhrady.

 

Obr.5 - Miesto pre založenie vzorkovnice vodných a močiarnych rastlín

tl_files/gofewo/images/bz/dendro_03.jpg


Obr.3 - Model dreveného chodníka na koloch cez močiar 

tl_files/gofewo/images/bz/dendro_04.jpg tl_files/gofewo/images/bz/dendro_05.jpg

tl_files/gofewo/images/bz/dendro_06.jpg tl_files/gofewo/images/bz/dendro_07.jpg


Obr.4 - Drevený chodník - premostenie terénnej depresie so spodnou vodou (močiar) - model

tl_files/gofewo/images/bz/dendro_08.jpg