Zbierka popínavých rastlín

Pre ďalšie dotvorenie a obohatenie expozičných zbierok oddelenia dendrológie a systematiky rastlín bola vybudovaná zbierka popínavých rastlín na drevennej konštrukcii, ktorá prezentuje 22 drevitých taxónov. Postupne bude dpĺňaná o ďalšie druhy, najmä o jednoročné a trváce bylinné druhy, aby bol prezentovaný čo najširší sortiment.