Zbierkový skleník epifytických rastlín

V rámci zberových expedícií v Ekvádore, v Peru a v Nikarague, boli získané cenné exempláre Orchidaceae, Bromeliaceae. Postupne bola vybudovaná rozsiahla a veľmi cenná zbierka orchideí, ktorá dnes obsahuje 600 taxónov a1200 kultivarov orchideí a 212 taxónov tillandsií.

Nežná krása, krehkosť a pestrosť tvarov orchideí láka návštevníkov nie len k obdivu ale aj k pestovateľskému nadšeniu. Bohaté je aj zastúpenie hybridov orchideí - niekoľko tisíc jedincov, odvodených z 12 rodov. Kvitnúce rastliny rodov Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Paphiopedilum sú hlavnou atrakciou BZ v zimných mesiacoch.