Botanická záhrada SPU v Nitre - priestor realizovania Kurzu intenzívneho pestovania zeleniny

Botanická záhrada SPU v Nitre sa dňa 11. mája 2021 stala priestorom realizovania Kurzu intenzívneho pestovania zeleniny.

Študenti pod vedením Ing. Marcela Goliana, PhD. z Katedry zeleninárstva spolu so zamestnancami Botanickej záhrady SPU v Nitre a Katedry zeleninárstva zabezpečili výsadbu jednoročných kvetín určených na rez kvetov a výsadbu predpestovanej sadby zelenín v diferencovaných pôdnych podmienkach. Vzorkovnica zelenín v tomto pestovateľskom roku je založená v 2 systémoch: monokultúra a polykultúra.  

Ísť späť