Botanická záhrada SPU v Nitre - priestor realizovania Kurzu kvetinárstva

Botanická záhrada SPU v Nitre sa dňa 7. a 10. mája 2021 stala priestorom realizovania Kurzu kvetinárstva pre študentov 3. ročníka externej formy štúdia v študijnom programe Záhradníctvo a praktických cvičení z predmetu Sadovnícke kvetinárstvo.

Študenti spolu so zamestnancami Botanickej záhrady zabezpečili údržbové zásahy vo výsadbe bylín v štylizácií lemového spoločenstva v priestoroch Produkčnej škôlky BZ SPU v Nitre zamerané na potlačenie sukcesie - t.j. odstraňovali semenáče a náletové dreviny. Osvojili si základný sortiment bylín lemového spoločenstva (Helleborus orientalis, Geranium macrorrhizum, Aruncus dioicus, Alchemilla mollis, Campanula persicifolia, Epimendium versicolor, Lysimachia clethroides, Primula veris ´Cabrillo´, Matteuccia struthiopteris, Luzula nivea), ako aj základné princípy navrhovania bylinného spoločenstva. V rámci kurzu študenti absolvovali komentovanú prehliadku Vzorkovnice trvalkových výsadieb s vyšším stupňom autoregulácie.

V rámci praktických cvičení z predmetu Sadovnícke kvetinárstvo študenti spolu so zamestnancami BZ SPU v Nitre zabezpečili údržbové zásahy zamerané na odstraňovanie burín vo vzorkovnici liečivých rastlín a v časti rozária. V rámci praktických cvičení študenti absolvovali komentovanú prehliadku Vzorkovnice trvalkových výsadieb s vyšším stupňom autoregulácie.

Ísť späť