Festival medu a regionálnych výrobkov v Botanickej záhrade.

Festival medu a regionálnych výrobkov v Botanickej záhrade v Nitre

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad 4. – 5. júna 2022 sme v Botanickej záhrade SPU v Nitre na Festivale medu a regionálnych výrobkov privítali medzi vystavovateľmi okrem jednotlivých úsekov Botanickej záhrady SPU aj viacero ďalších našich pracovísk: Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska knižnica, Ústav krajinnej architektúry a Ústav krajinného inžinierstva FZKI, Centrum univerzitného športu. Nechýbali regionálni výrobcovia medu a ďalších výrobkov.

Od 13. do 17. hodiny prebiehali pre návštevníkov pripravené odborné prednášky o mede, význame včiel v poľnohospodárstve,degustácia ochutených medov, ochutnávka medových sušienok a medového piva, výstava knižných titulov o včelárstve, tvorivé recyklačné dielne, workshopy, komentované ukážky farbenia látok, viazania kvetín, zosadzovania kvetinových nádob, prehliadky kvetinových výsadieb, liečivých rastlín, ovocných drevín...

Súčasťou dvojdňového podujatia boli hudobné vystúpenie Paper Moon Trio, módna prehliadka Sekáč je láska, cvičenie v parku, predaj regionálnych produktov a mnoho ďalších aktivít.....

Ďakujeme všetkým návštevníkom a sympatizantom za účasť a podporu tohoto podujatia. BZ

Ísť späť