Trvalkový seminár

Trvalkový seminár 17.06.2021

Trvalkový seminár organizovaný Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva

Dňa 17.06.2021 sa organizoval Trvalkový seminár v priestoroch FZKI SPU v Nitre, ktorý viedla riaditeľka Botanickej záhrady SPU v Nitre, doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. Účastníci seminára si osvojili inovatívne prístupy k navrhovaniu kvetinových výsadieb vo vzťahu ku klimatickej zmene a počas praktického workshopu v priestoroch Interaktívnej experimentálnej záhrady si osvojili praktické zručnosti s výberom sortimentu a jeho umiestňovaním na plochu záhona.

 

Ísť späť