V Botanickej záhrade SPU sa realizovali praktické cvičenia z predmetu Sadovnícke kvetinárstvo

V Botanickej záhrade SPU v Nitre sa dňa 14. mája 2021 realizovali praktické cvičenia z predmetu Sadovnícke kvetinárstvo.

Po dlhých mesiacoch dištančného vzdelávania Botanická záhrada privítala prvých študentov študijného programu krajinná a záhradná architektúra z FZKI SPU v Nitre na praktických cvičeniach. Aj napriek daždivému počasiu si študenti v priestoroch produkčnej škôlky BZ osvojili praktické zručnosti pri produkcií a údržbe sadbového materiálu trvaliek. Zamestnanci Botanickej záhrady študentom predstavili perspektívny sortiment bylín (Digitalis purpurea, Digitalis ferruginea, Tellima grandiflora, Verbascum olympicum, Dalea purpurea, Verbena rigida, Platycodon grandiflorus), a možnosti jeho uplatnenia v záhradno-architektonickej praxi. Predpestovaný sortiment rastlín bude využitý pri zakladaní nových ukážkových záhonov v parku BZ.

 

Ísť späť