V Botanickej záhrade SPU v Nitre sa realizoval Kurz kvetinárstva

Botanická záhrada SPU v Nitre sa v dňoch 17. - 21. mája 2021 stala priestorom realizovania Kurzu kvetinárstva

Študenti pod vedením garanta predmetu doc. Ing. Dagmar Hillovej, PhD. z Katedry biotechniky zelene, spolu so zamestnancami Botanickej záhrady SPU v Nitre Ing. Noemy Péterovej a Michala Tomka si osvojili skúsenosti a zručnosti nevyhnutné pri práci v prevádzke na produkciu trvaliek. Kurz bol realizovaný v Produkčnej škôlke BZ SPU v Nitre, ktorá zabezpečuje sadbový materiál pre výsadby v Parku BZ SPU v Nitre. Počas kurzu zabezpečili odburinenie matečnice trvaliek a jej následnú výsadbu, osvojili si zručnosti pri vegetatívnom rozmnožovaní trvaliek, nadobudli skúsenosť so sortimentom trvaliek vhodných do rôznych typov stanovištných podmienok.

 

 

Ísť späť