Botanická záhrada SPU v Nitre Čiastková knižnica

PONDELOK 8:30 - 11:30 hod
STREDA 13:00 - 15:00 hod
PIATOK 8:30 - 11:30 hod


Zodpovedný pracovník: Ing. Michaela Hrúzová