Činnosť a spolupráca

Hlavnou úlohou univerzitného vivária je ochrana chránených druhov živočíchov. Spolu so štátnymi a environmentálnymi organizáciami spolupracujú na chove a ochrane chránených a nebezpečných druhov živočíchov. Medzi vybrané inštitúcie, s ktorými aktívne spolupracujeme patria ZOO Bojnice, UVL Košice, Klub Karlovarských teraristov (ČR), ZOO a BZ Plzeň (ČR), ZOO Protivín (ČR) a Crocodiles of theWorld (Anglicko).

Univerzitné vivárium je priamou súčasťou predmetov, ktoré sa vyučujú na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, a to konkrétne pri problematike druhovej ochrany chránených druhov živočíchov v profilujúcich predmetov „Ochrana prírody“,  „Ochrana a tvorba životného prostredia“, „Ekológia živočíchov a rastlín“ a „Zoológia“. Okrem našej univerzity sme sa podieľali aj na výuke environmentálnych disciplín a zoológie Univerzity Konštantína Filozofa. Absolventi študijného odboru „Špeciálne chovateľstvo“ počas štúdia na univerzite získavajú aj praktické skúsenosti s chovom nebezpečných a chránených druhov živočíchov počas odbornej praxe.