KONTAKTNÉ ÚDAJE

Riaditeľka: doc. Ing. Hillová Dagmar, PhD.

e-mail: dagmar.hillova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4735

 

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Kravárová Alexandra, PhD.

e-mail: alexandra.kravarova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4734

 

Sekretárka: Ing. Tóthová Ivana

e-mail: ivana.tothova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4732

 

Úsek ukážkových výsadieb / Park: Ing. Noémi Péterová

e-mail:

tel.:

 

Úsek Produkčnej škôlky: Tomko Michal

e-mail: misoluzula@gmail.com

tel.: +421 37 641 4740

 

Úsek interiérového dizajnu: Ing. Záhorská Margita

e-mail: margita.zahorska@gmail.com

tel: +421 37 641 4743

 

Úsek demonštračnej záhrady: Ing. Janči Ján

tel.: +421 37 641 4736

 

Úsek zelenej infraštruktúry: Javorčík Pavol

e-mail: pavol.javorcik@gmail.com

 

Vivárium: Ing. Kirchner Róbert

e-mail: robert.kirchner@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4791