Kontaktné údaje

Riaditeľka: Ing. Mňahončáková Erika, PhD.

e-mail: erika.mnahoncakova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4735

 

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Hrúzová Michaela, PhD. – momentálne na MD

e-mail: michaela.hruzova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4734

 

Sekretárka: Ing. Tóthová Ivana

e-mail: ivana.tothova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4732

 

Upratovačka: Fančovičová Jana

 

Úsek dendrológie, systematiky rastlín a dekoratívnej flóry

Vedúci úseku : Tomko Michal

e-mail: misoluzula@gmail.com

tel.: +421 37 641 4740

 

Pracovníci : Bublová Mária, park

Ďurická Jana, pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4733

Fančovič Bohuš, pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4733

Ing. Péterová Noemi, park, kontakt: +421 37 641 4741, e-mail: noemipet.botan@gmail.com

 

Úsek skleníkových kultúr a biotechnológií

Vedúci úseku : Ing. Záhorská Margita e-mail: margita.zahorska@gmail.com

tel: +421 37 641 4743

 

Pracovníci : Bačinská Alena, laboratórium

Ing. Kóňová Elka, PhD., okrasné skleníky, kontakt: +421 37 641 4738, e-mail: elka.konova@uniag.sk

 

Úsek demonštračnej záhrady a ochrany rastlín

Vedúci úseku : Ing. Kuruc Radoslav

e-mail: radoslav.kuruc11@gmail.com

tel.: +421 37 641 4736

 

Pracovníci : Bibeňová Helena, zeleninárstvo, kontakt: +421 37 641 4780

Bosák Roman

Ing. Bujková Martina – ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 4741

Ing. Haver Anton – ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 4737 Ing. Janči Ján – ochrana rastlín, kontakt : e-mail: janaquila@gmail.com,

tel.: +421 37 641 4739

Jančiová Andrea, zeleninárstvo, kontakt: +421 37 641 4780

 

Úsek zelenej infraštruktúry

Vedúci úseku : Javorčík Pavol

e-mail: pavol.javorcik@gmail.com

Pracovníci : Ing. Čepček Peter, kontakt: +421 37 641 4729, peter.cepcek@gmail.com

Cirok Ľudvík

Chira Marián

Krajčír Štefan

 

Vivárium

Vedúci úseku : Ing. Kirchner Róbert e-mail: robert.kirchner@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4791

Pracovníci : Ing. Horvát František e-mail: frantisek.horvat@uniag.sk