Park botanickej záhrady bude otvorený od 1.6.2020

Počas pracovných dní 8:00hod – 19:00 hod

Počas víkendov a sviatkov 10:00hod – 19:00 ho

 

 

Vivárium a skleníky sú zatvorené do odvolania!

OZNAM!!!

Na základe preventívnych bezpečnostných opatrení sa predčasne ukončuje výstava orchidei. Zároveň  sa ruší plánovaný seminár - SVET PLAZOV. Do 31.3.2020 v záujme zdravia zamestnancov sa neprijímajú žiadne návštevy, organizované exkurzie a iné aktivity.

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

O nás

Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou. Bola založená 1. 1. 1982 a plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno - výchovnú úlohu. V zbierkach BZ okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium biológie ohrozených druhov rastlín Slovenska. Kontakty so svetovými BZ udržiava prostredníctvom siete Index Seminum Všetky zbierky sú prístupné študentom, odbornej aj laickej verejnosti. Súčasťou BZ je aj univerzitné Vivárium. www.vivarium.estranky.sk