Publikačná činnosť

2019

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 1

 • ADC01 KOLESÁROVÁ, Adriana - ROYCHOUDHURY, Shubhadeep - KLINEROVÁ, Bibiana - PACKOVÁ, Dagmara - MICHALCOVÁ, Katarína - HALENÁR, Marek - KOPČEKOVÁ, Jana - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - GÁLIK, Branislav. Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. ISSN 0360-1234, 2019, vol. 54, no. 6, s. 533-537. IF: 1,463 Indexované v: WoS, SCOPUS

ADN

Počet záznamov: 1

 • ADN01 TVRDÁ Eva, DIANOVÁ Lucia, ĎURAČKA Michal, KIRCHNER Róbert The effect of resveratrol on the vitality of mice epididymal spermatozoa [elektronický zdroj] /. -- ilustr. -- Popis urobený 17.1.2020. -- Abstrakt článku vyšiel v zborníku abtraktov na s. 78. -- ITMS 26220220180, KEGA 009SPU-4/2018, APVV-15-0544.In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. -- ISSN 1338-5178. -- Vol. 9, special. iss. (2019), s. 457-461, online. -- 10.15414/jmbfs.2019.9.special.457-461.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 3

 • AFC01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - VERGUN, Olena Mykolajivna - SVYDENKO, Ljudmyla Viktorivna - GRYGORIEVA, Olga V. - HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra - SHYMANSKA, Oksana - BRINDZA, Jan. Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 427 s. ISBN 978-617-7333-78-3. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 22-24.
 • AFC02 HRÚZOVÁ, Michaela - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - BRINDZA, Jan. Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 427 s. ISBN 978-617-7333-78-3. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 227-229.
 • AFC03 TVRDÁ, Eva - BRENKUS, T. - ĎURAČKA, Michal - KIRCHNER, Róbert - ÁRVAY, Július. Anethum graveolens as a possible modulator of testicular steroidogenesis. In 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS). 1st ed. 346 s.,. ISSN 1755-1315 International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS, 2019, vol. 346, no. 1, s. 1-10. art. no. 012049. Dostupné na internete: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/346/1/012049>. Indexované v: WoS, SCOPUS

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFD01 KOVÁČ Ján, SLANINA Tomáš, KIRCHNER Róbert, HALÁN M, TVRDÁ Eva. Collection and morphometric analysis of semen from Green iguana (Iguana iguana) [elektronický zdroj] / -- ilustr., tab.In: Eurovenom - Herpetology Conference. -- 1. vyd.. -- 86 s. [USB]. -- 978-80-8077-638-1 Eurovenom - Herpetology Conference. -- Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2019. -- S. 64-68.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Počet záznamov: 9

 • AFH01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRÚZOVÁ, Michaela. Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. 1. vyd. 70 s. ISBN 978-80-969749-4-8. Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a praxi. Stará Ľubovňa : GAIA, 2019, s. 15.
 • AFH02 HRÚZOVÁ, Michaela - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - BRINDZA, Jan. Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. 1. vyd. 70 s. ISBN 978-80-969749-4-8. Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a praxi. Stará Ľubovňa : GAIA, 2019, s. 39.
 • AFH03 MEZEYOVÁ, Ivana - HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta - HEGEDŰS, Ondrej - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Kvantitatívne parametre osiva Tulsi. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. 1. vyd. 70 s. ISBN 978-80-969749-4-8. Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a praxi. Stará Ľubovňa : GAIA, 2019, s. 41.
 • AFH04 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRÚZOVÁ, Michaela - PÉTEROVÁ, Noemi - ŠIMKOVÁ, Jana - BRINDZA, Jan. Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. 1. vyd. 70 s. ISBN 978-80-969749-4-8. Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a praxi. Stará Ľubovňa : GAIA, 2019, s. 52.
 • AFH05 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - VERGUN, Olena Mykolajivna - GRYGORIEVA, Olga V. - HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra - ŠIMKOVÁ, Jana - BRINDZA, Jan - IVANIŠOVÁ, Eva. Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars. In Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. 1. vyd. 189 s. ISBN 978-80-552-2037-6. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 117.
 • AFH06 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - VERGUN, Olena Mykolajivna - GRYGORIEVA, Olga V. - HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra - ŠIMKOVÁ, Jana - BRINDZA, Jan - IVANIŠOVÁ, Eva. Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. 1. vyd. 189 s. ISBN 978-80-552-2037-6. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 116.
 • AFH07 BANDÍK, Marek - BALDOVSKÁ, Simona - MARUNIAKOVÁ, Nora - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - KOLESÁROVÁ, Adriana. The biological properties of different Sambucus nigra extracts associated with human ovarian functions. In Food/Bio/Tech. 1st ed. 85 s. ISBN 978-80-552-2038-3. Food/Bio/Tech. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 25.
 • AFH08 KULIG, Dominika - MATYSIAK, Michal - BALDOVSKÁ, Simona - ŠTEFÁNIKOVÁ, Jana - MARUNIAKOVÁ, Nora - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - PAULEN, Oleg - KOLESÁROVÁ, Adriana. The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols. In Food/Bio/Tech. 1st ed. 85 s. ISBN 978-80-552-2038-3. Food/Bio/Tech. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 58.
 • AFH09 TVRDÁ, Eva - BAŽÁNY, D. - ĎURAČKA, Michal - KIRCHNER, Róbert. The effect of quercetin on the vitality of rat epididymal spermatozoa. In Animal physiology 2019. 1st ed. 71 s. ISBN 978-80-552-1998-1. Animal physiology. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 64.
 • AFH10 HRÚZOVÁ, Michaela. The analysis of antioxidant activity of ramson (Allium ursinum L.) - inflorescens and bulbs. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 58. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 • BAB01 FERIANCOVÁ, Ľubica - ŠTĚPÁNKOVÁ, Roberta - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Strešná záhrada : jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 s. ISBN 978-80-552-1966-0.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 6

 • BDF01 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 5. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2019, roč. 16, č. 1, s. 12-17.
 • BDF02 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 4. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2019, roč. 15, č. 4, s. 14-19.
 • BDF03 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 6. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2019, roč. 16, č. 2, s. 12-18.
 • BDF04 KIRCHNER, Róbert. Reprodukcia suchozemských korytnačiek. In Chovateľ. ISSN 0862-5573, 2019, roč. 55, č. 3, s. 23-24.
 • BDF05 KIRCHNER, Róbert - KIRCHNEROVÁ, Soňa. Korytnačka lúčová (Astrochyles radiata, Shaw 1802). In Chovateľ. ISSN 0862-5573, 2019, roč. 55, č. 9, s. 16-17.
 • BDF06 KIRCHNER, Róbert - KIRCHNEROVÁ, Soňa.Výživa suchozemských korytnačiek .In: Chovateľ. ISSN 0862-5573. Roč. 55, č. 12 (2019), s. 16-17.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 1

 • GII01 POKLEMBOVÁ, Patrícia - ZÁHORSKÁ, Margita. Všetko o úspešnom pestovaní orchideí. In Záhradkár špeciál online. Bratislava 5 : Spoločnosť 7 Plus, 2019, roč. 10, č. 4, s. 48-51.
2018

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 • ACB01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - FERIANCOVÁ, Ľubica. Aľternativnoje primenenije rastenij na kryšach zdanij - sady na kryše : [publikacija dlja specializirovannych kursov meždunarodnogo projekta FarmersEduca, Zabytyje i maloispol’zujemyje vidy v socijal’no-ekonomičeskich aspektach razvitija sel’skoj mestnosti = Alternative implementation of plants on building roofs - roof gardens : publication for specialized courses of the international project FarmersEduca, Neglected and underutilized species in the socio-economic rural development]. 1 izd. Nitra : Slovackij sel’sochozjajstvennyj universitet, 2018. 103 s. ISBN 978-80-552-1853-3.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFC01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - PÉTEROVÁ, Noemi - ŠIMKOVÁ, Jana - BRINDZA, Jan. Antioxidačná aktivita požltu farbiarského (Carthamus tinctorius L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 186-189.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 3

 • AFD01 PÉTEROVÁ, Noemi - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - FANČOVIČ, Bohuš. Využitie čarovníkov v mestskej zeleni. In Dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. 178 s. ISBN 978-80-89408-30-6. Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 156-159.
 • AFD02 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRUBÍK, Pavel. Kultúrne rozšírenie Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng - metasekvoje čínskej na Slovensku. In Dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. 178 s. ISBN 978-80-89408-30-6. . Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 124-130.
 • AFD03 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRUBÍK, Pavel. Sequoia sempervirens (D. Don.) Endl. a jej kultúrne rozšírenie na Slovensku. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018. 1. vyd. 172 s. ISBN 978-80-89408-33-7. Dendrologické dni. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 121-123.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 5

 • BDF01 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 1. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2018, roč. 15, č. 1, s. 12-15.
 • BDF02 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 2. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2018, roč. 15, č. 2, s. 15-18.
 • BDF03 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 3. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2018, roč. 15, č. 3, s. 14-20.
 • BDF04 KIRCHNER, R. -- VLČKOVÁ, S. Hibernácia suchozemských korytnačiek. In Chovateľ. 54, 9 (2018), s. 12. ISSN 0862-5573.
 • BDF05 KIRCHNER, R. Korytnačky. In Chovateľ. 54, 3 (2018), s. 29--30. ISSN 0862-5573.
2017

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 • AAB01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - RAŽNÁ, Katarína - HRUBÍK, Pavel. Kultúrne rozšírenie vzácnych a zriedkavo pestovaných cudzokrajných drevín na Slovensku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 89 s. ISBN 978-80-552-1705-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

 • AED01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - RAŽNÁ, Katarína - HRUBÍK, Pavel. Kultúrne rozšírenie rodu Taxodium na území Slovenska a jeho geneticko-genomické poznatky. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2017. 1st ed. online (536 s.). ISBN 978-80-552-1726-0. . Nitra : Slovak Agricultural University, 2017, s. 328-333, online. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.328-333>.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 1

 • ADF01 ANDREJIOVÁ, Alena - HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta - MEZEYOVÁ, Ivana - KÓŇOVÁ, Elka. Content of selected bioactive substances in dependence on lighting in microgreens. In Acta horticulturae et regiotecturae. ISSN 1335-2563, 2017, vol. 20, iss. 1, s. 6-10.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFC01 MORONGOVÁ, Marika - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - GRYGORIEVA, Olga V. - BRINDZA, Jan - GRYSHKO, M.M. Úžitková hodnota machovky peruánskej (Physalis peruviana L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 389 s. ISBN 978-617-733-40-0. Mižnarodna miždisciplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 213-215.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

 • AFG01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - TOMKO, Michal - BEČÁROVÁ, Jiřina. Pestovanie a použitie menej známych odrôd z čeľade Cucurbitaceae (Juss). In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. 1. vyd. 34 s. ISBN 978-80-7509-501-5. Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 22.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 1

 • BDF01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Botanická záhrada SPU : história, súčasnosť so zameraním na liečivé, aromatické a koreninové rastliny. In Liečivé rastliny. ISSN 1335-9878, 2017, roč. 54, č. 4, s. 150-151.
2016

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

 • AED01 GRYGORIEVA, Olga V. - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - SCHUBERTOVÁ, Zuzana - ŠIMKOVÁ, Jana - HASPROVÁ, Daniela. Morfologická a antioxidačná charakteristika listov ginka dvojlaločného (Ginko biloba L.). In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2016. 1st ed. 525 s. ISBN 978-80-552-1586-0. . Nitra : Slovak Agricultural University, 2016, s. 102-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 5

 • AFD01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. The importance of the Botanic Gardens at SUA, Nitra, in relation to their engagement in scientific research and education. In Thaiszia. ISSN 1210-0420, 2015, vol. 25, suppl. 1, s. 13-17 (2015). Indexované v: SCOPUS
 • AFD02 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Významnejšie stromy ginka dvojlaločného (Ginko biloba L.) v Nitrianskom samosprávnom kraji ako zdroj fytogenofondu pre jeho pestovanie na Slovensku. In Dendrologické dni v Arboróte Mlyňany SAV 2016. 1. vyd. 255 s. ISBN 978-80-89408-26-9. Dendrologické dni. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016, s. 178-181.
 • AFD03 GOLIAN, Marcel - KÓŇOVÁ, Elka - HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta. Vplyv mulčovania na pestovanie papriky ročnej (Capsicum annum). In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016. 1. vyd. 231 s. ISBN 978-80-813-2681-1 (Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016). Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016, s. 53-57. Dostupné na internete: <http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/stresy2016/sbornikstresy2016.pdf>.
 • AFD04 PRODANOVA-MARINOVA , Neli - KÓŇOVÁ, Elka. Studies on herbicides application in vine nurseries. In ISHC 2016. 1st ed. online (170 s.). ISBN 978-80-552-1571-6. ISHC. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016, s. 105-110, online. Dostupné na internete: <http://fzki.uniag.sk/ishc2016/files/ishc-2016-cp.pdf>.
 • AFD05 HRÚZOVÁ, Michaela - HAVER, Anton. Crops for biodiversity conservation. In Thaiszia. ISSN 1210-0420, 2015, vol. 25, suppl. 1, s. 73-80 (2015). Indexované v: SCOPUS

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFC01 ANDREJIOVÁ, Alena - KÓŇOVÁ, Elka - PANAYTOV, Nikolay. The effect of cultivar type and soil nutrient supplementation the total polyphenol content in onion (Allium cepy L.). In Agrarni Nauki. ISSN 1313-6577, 2016, vol. 8, iss. 20, s. 21-26.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

 • AFG01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRÚZOVÁ, Michaela - TOMKO, Michal. Use of medicinal plants in expositions of the botanical garden SUA in Nitra. In Aktuální otázky pěstování zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeniových rostlin. 1. vyd. [56.] s. ISBN 978-80-213-2658-3. Aktuální otázky pěstování zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeniových rostlin. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016, s. 36.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 1

 • FAI01 Biodiversity after the Chernobyl accident : the scientific proceedings of the international network AgroBioNet. Part II. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. 240 s. ISBN 978-80-552-1527-3.
2015

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

 • AED01 Fenotypová charakteristika cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.) = Phenotypic characteristic of ramson (Allium ursinum L.) / Michaela Hrúzová ,Schubertova Z., Mnahoncakova E., Hajdu Š., Brindza J., -- grafy, ilustr., tab. -- Práca bola spracovaná v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech", projekt č. 26220220180.In: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. -- 1st ed.. -- 374 s.. -- 978-80-552-1379-8 (brož.). -- Nitra : Slovak Agricultural University, 2015. -- S. 258-261.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 4

 • AFD01 Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Botanickej záhrady SPU v Nitre = Past, presence and future of the Botanical gardens of Slovak university of agriculture in Nitra / Michaela Hrúzová, Erika Mňahončáková.In: Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- 1. vyd.. -- 362 s.. -- 978-80-228-2776-8 (brož.) Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. -- S. 313-316.
 • AFD02 Potenciál parku botanickej záhrady a jeho zapojenie vo výchovno-vzdelávacom procese = Potential of park of the Botanic gardens and it´s involvement in educational and training process /, Erika Mňahončáková. Michaela Hrúzová In: Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- 1. vyd.. -- 362 s.. -- 978-80-228-2776-8 (brož.) Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. -- S. 339-343.
 • AFD03 Zhodnotenie vzrastlých výsadieb na území mesta Nitra = Assessment of full-grown outplantings in the city of Nitra / Erika Mňahončáková, Vladislav Borík. -- ilustr.In: Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- 1 vyd.. -- 159 s.. -- 978-80-89408-19-1 (brož.) Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. -- S. 78-80.
 • AFD04 Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni = The importance of caringfor trees in public greenery / Pavel Hrubík, Erika Mňahončáková. -- ilustr.In: Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- 1 vyd.. -- 159 s.. -- 978-80-89408-19-1 (brož.) Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. -- S. 69-72.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Počet záznamov: 2

 • AFH01 The morphological characteristic of ramson (Allium ursinum L.) / Brindza,J., Schubertova Z, Hajdu Š, Mnahoncakova,E., M. Hrúzová -- The paper was worked within the international network Agrobionet with grant of European Community, within project: Building of research centre ´AgroBioTech´, project No. 26220220180.In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. -- ISSN 0301-2298. -- Vol. 53, suppl. 10 (2015), s. 37.
 • AFH02 Nutmeg and mace - exotic species of spices / Noemi Péterová, Erika Mňahončáková.In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. -- ISSN 0301-2298. -- Vol. 53, suppl. 10 (2015), s. 51.

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 1

 • BCI01 Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./2, Záhradníctvo II / [autori Erika Mňahončáková, Anton Uher ; recenzenti Eva Balážová, Viera Papcunová]. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. -- 43 s. ; 30 cm. -- Vydané v rámci projektu Vidiecka univerzita tretieho veku - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, kód ITMS projektu: 26120130029. -- ISBN : 978-80-552-1336-1 (brož.).