Publikačná činnosť

2018

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 • ACB01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - FERIANCOVÁ, Ľubica. Aľternativnoje primenenije rastenij na kryšach zdanij - sady na kryše : [publikacija dlja specializirovannych kursov meždunarodnogo projekta FarmersEduca, Zabytyje i maloispol’zujemyje vidy v socijal’no-ekonomičeskich aspektach razvitija sel’skoj mestnosti = Alternative implementation of plants on building roofs - roof gardens : publication for specialized courses of the international project FarmersEduca, Neglected and underutilized species in the socio-economic rural development]. 1 izd. Nitra : Slovackij sel’sochozjajstvennyj universitet, 2018. 103 s. ISBN 978-80-552-1853-3.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFC01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - PÉTEROVÁ, Noemi - ŠIMKOVÁ, Jana - BRINDZA, Jan. Antioxidačná aktivita požltu farbiarského (Carthamus tinctorius L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 186-189.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 3

 • AFD01 PÉTEROVÁ, Noemi - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - FANČOVIČ, Bohuš. Využitie čarovníkov v mestskej zeleni. In Dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. 178 s. ISBN 978-80-89408-30-6. Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 156-159.
 • AFD02 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRUBÍK, Pavel. Kultúrne rozšírenie Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng - metasekvoje čínskej na Slovensku. In Dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. 178 s. ISBN 978-80-89408-30-6. . Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 124-130.
 • AFD03 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRUBÍK, Pavel. Sequoia sempervirens (D. Don.) Endl. a jej kultúrne rozšírenie na Slovensku. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018. 1. vyd. 172 s. ISBN 978-80-89408-33-7. Dendrologické dni. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 121-123.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 5

 • BDF01 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 1. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2018, roč. 15, č. 1, s. 12-15.
 • BDF02 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 2. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2018, roč. 15, č. 2, s. 15-18.
 • BDF03 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via : Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 3. časť. In Náš vidiek. ISSN 1339-1542, 2018, roč. 15, č. 3, s. 14-20.
 • BDF04 KIRCHNER, R. -- VLČKOVÁ, S. Hibernácia suchozemských korytnačiek. In Chovateľ. 54, 9 (2018), s. 12. ISSN 0862-5573.
 • BDF05 KIRCHNER, R. Korytnačky. In Chovateľ. 54, 3 (2018), s. 29--30. ISSN 0862-5573.
2017

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 • AAB01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - RAŽNÁ, Katarína - HRUBÍK, Pavel. Kultúrne rozšírenie vzácnych a zriedkavo pestovaných cudzokrajných drevín na Slovensku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 89 s. ISBN 978-80-552-1705-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

 • AED01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - RAŽNÁ, Katarína - HRUBÍK, Pavel. Kultúrne rozšírenie rodu Taxodium na území Slovenska a jeho geneticko-genomické poznatky. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2017. 1st ed. online (536 s.). ISBN 978-80-552-1726-0. . Nitra : Slovak Agricultural University, 2017, s. 328-333, online. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.328-333>.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 1

 • ADF01 ANDREJIOVÁ, Alena - HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta - MEZEYOVÁ, Ivana - KÓŇOVÁ, Elka. Content of selected bioactive substances in dependence on lighting in microgreens. In Acta horticulturae et regiotecturae. ISSN 1335-2563, 2017, vol. 20, iss. 1, s. 6-10.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFC01 MORONGOVÁ, Marika - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - GRYGORIEVA, Olga V. - BRINDZA, Jan - GRYSHKO, M.M. Úžitková hodnota machovky peruánskej (Physalis peruviana L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 389 s. ISBN 978-617-733-40-0. Mižnarodna miždisciplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 213-215.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

 • AFG01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - TOMKO, Michal - BEČÁROVÁ, Jiřina. Pestovanie a použitie menej známych odrôd z čeľade Cucurbitaceae (Juss). In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. 1. vyd. 34 s. ISBN 978-80-7509-501-5. Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 22.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 1

 • BDF01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Botanická záhrada SPU : história, súčasnosť so zameraním na liečivé, aromatické a koreninové rastliny. In Liečivé rastliny. ISSN 1335-9878, 2017, roč. 54, č. 4, s. 150-151.
2016

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

 • AED01 GRYGORIEVA, Olga V. - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - SCHUBERTOVÁ, Zuzana - ŠIMKOVÁ, Jana - HASPROVÁ, Daniela. Morfologická a antioxidačná charakteristika listov ginka dvojlaločného (Ginko biloba L.). In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2016. 1st ed. 525 s. ISBN 978-80-552-1586-0. . Nitra : Slovak Agricultural University, 2016, s. 102-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 5

 • AFD01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. The importance of the Botanic Gardens at SUA, Nitra, in relation to their engagement in scientific research and education. In Thaiszia. ISSN 1210-0420, 2015, vol. 25, suppl. 1, s. 13-17 (2015). Indexované v: SCOPUS
 • AFD02 HRUBÍK, Pavel - MŇAHONČÁKOVÁ, Erika. Významnejšie stromy ginka dvojlaločného (Ginko biloba L.) v Nitrianskom samosprávnom kraji ako zdroj fytogenofondu pre jeho pestovanie na Slovensku. In Dendrologické dni v Arboróte Mlyňany SAV 2016. 1. vyd. 255 s. ISBN 978-80-89408-26-9. Dendrologické dni. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016, s. 178-181.
 • AFD03 GOLIAN, Marcel - KÓŇOVÁ, Elka - HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta. Vplyv mulčovania na pestovanie papriky ročnej (Capsicum annum). In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016. 1. vyd. 231 s. ISBN 978-80-813-2681-1 (Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016). Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016, s. 53-57. Dostupné na internete: <http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/stresy2016/sbornikstresy2016.pdf>.
 • AFD04 PRODANOVA-MARINOVA , Neli - KÓŇOVÁ, Elka. Studies on herbicides application in vine nurseries. In ISHC 2016. 1st ed. online (170 s.). ISBN 978-80-552-1571-6. ISHC. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016, s. 105-110, online. Dostupné na internete: <http://fzki.uniag.sk/ishc2016/files/ishc-2016-cp.pdf>.
 • AFD05 HRÚZOVÁ, Michaela - HAVER, Anton. Crops for biodiversity conservation. In Thaiszia. ISSN 1210-0420, 2015, vol. 25, suppl. 1, s. 73-80 (2015). Indexované v: SCOPUS

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 1

 • AFC01 ANDREJIOVÁ, Alena - KÓŇOVÁ, Elka - PANAYTOV, Nikolay. The effect of cultivar type and soil nutrient supplementation the total polyphenol content in onion (Allium cepy L.). In Agrarni Nauki. ISSN 1313-6577, 2016, vol. 8, iss. 20, s. 21-26.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

 • AFG01 MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - HRÚZOVÁ, Michaela - TOMKO, Michal. Use of medicinal plants in expositions of the botanical garden SUA in Nitra. In Aktuální otázky pěstování zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeniových rostlin. 1. vyd. [56.] s. ISBN 978-80-213-2658-3. Aktuální otázky pěstování zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeniových rostlin. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016, s. 36.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 1

 • FAI01 Biodiversity after the Chernobyl accident : the scientific proceedings of the international network AgroBioNet. Part II. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. 240 s. ISBN 978-80-552-1527-3.
2015

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

 • AED01 Fenotypová charakteristika cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.) = Phenotypic characteristic of ramson (Allium ursinum L.) / Michaela Hrúzová ,Schubertova Z., Mnahoncakova E., Hajdu Š., Brindza J., -- grafy, ilustr., tab. -- Práca bola spracovaná v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech", projekt č. 26220220180.In: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. -- 1st ed.. -- 374 s.. -- 978-80-552-1379-8 (brož.). -- Nitra : Slovak Agricultural University, 2015. -- S. 258-261.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 4

 • AFD01 Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Botanickej záhrady SPU v Nitre = Past, presence and future of the Botanical gardens of Slovak university of agriculture in Nitra / Michaela Hrúzová, Erika Mňahončáková.In: Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- 1. vyd.. -- 362 s.. -- 978-80-228-2776-8 (brož.) Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. -- S. 313-316.
 • AFD02 Potenciál parku botanickej záhrady a jeho zapojenie vo výchovno-vzdelávacom procese = Potential of park of the Botanic gardens and it´s involvement in educational and training process /, Erika Mňahončáková. Michaela Hrúzová In: Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- 1. vyd.. -- 362 s.. -- 978-80-228-2776-8 (brož.) Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. -- S. 339-343.
 • AFD03 Zhodnotenie vzrastlých výsadieb na území mesta Nitra = Assessment of full-grown outplantings in the city of Nitra / Erika Mňahončáková, Vladislav Borík. -- ilustr.In: Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- 1 vyd.. -- 159 s.. -- 978-80-89408-19-1 (brož.) Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. -- S. 78-80.
 • AFD04 Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni = The importance of caringfor trees in public greenery / Pavel Hrubík, Erika Mňahončáková. -- ilustr.In: Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- 1 vyd.. -- 159 s.. -- 978-80-89408-19-1 (brož.) Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. -- Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. -- S. 69-72.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Počet záznamov: 2

 • AFH01 The morphological characteristic of ramson (Allium ursinum L.) / Brindza,J., Schubertova Z, Hajdu Š, Mnahoncakova,E., M. Hrúzová -- The paper was worked within the international network Agrobionet with grant of European Community, within project: Building of research centre ´AgroBioTech´, project No. 26220220180.In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. -- ISSN 0301-2298. -- Vol. 53, suppl. 10 (2015), s. 37.
 • AFH02 Nutmeg and mace - exotic species of spices / Noemi Péterová, Erika Mňahončáková.In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. -- ISSN 0301-2298. -- Vol. 53, suppl. 10 (2015), s. 51.

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 1

 • BCI01 Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./2, Záhradníctvo II / [autori Erika Mňahončáková, Anton Uher ; recenzenti Eva Balážová, Viera Papcunová]. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. -- 43 s. ; 30 cm. -- Vydané v rámci projektu Vidiecka univerzita tretieho veku - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, kód ITMS projektu: 26120130029. -- ISBN : 978-80-552-1336-1 (brož.).