Výstavy

Snaha zvýšiť záujem verejnosti o zbierky Botanickej záhrady SPU a propagácia jej činnosti sa realizuje počas celej histórie jej existencie. Využívajú sa k tomu všetky dostupné prostriedky - prednášky, exkurzie výstavy, popularizačné články v novinách a časopisoch, relácie v televízii, vystúpenia v rozhlase. Šíreniu poznatkov o pestovaní exotických druhov rastlín napomohlo aj založenie klubov ORCHIDEA a BONSAI, o ktoré bol veľký záujem. Každoročne BZ organizuje samostatné tematické výstavy, alebo sa podieľa na spoločných výstavách v rámci takých podujatí ako boli FLÓRA - Bratislava, FLÓRA - Olomouc, GARDÉNIA - Nitra, AGROKOMPLEX- Nitra, KVETENA- JARNÁ ZÁHRADA v Banskej Bystrici, na zámku vo Zvolene, v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Z vlastných tematických výstav, poriadaných v priestoroch BZ a SPU, hodno spomenúť výstavy " Spomienky na Ekvádor", "Mäsožravé rastliny trópov", "Snívanie v tropickom pralese", " Farebný svet kvetov", "Kosatce kvitnúce v BZ ", "Farby a plody jesene v BZ SPU", "Liečivá moc rastlín" a ďalšie. Botanická záhrada bola ocenená mnohými medailami, pochvalnými uznaniami a čestnými diplomami za obohatenie sortimentu skleníkových rastlín, za výtvarné a aranžérske riešenie výstavy, za organizovanie výstavy Bonsai, za účasť a prezentáciu na 3. konferencii liečivých a aromatických rastlín Južnej Európy. Naposledy ( v máji 2006) získala aj cenu primátora mesta Nitry "Za vynikajúce výsledky vo vedecko - výskumnej práci a šírenie dobrého mena mesta Nitry na Slovensku i v zahraničí"